Åpenhetsloven

Retningslinjer: 

Opptreden med ansvarlighet: 

Utfør arbeidet i samsvar med høy kvalitet og sikkerhetsstandarder. 
Reduser miljøpåvirkningen gjennom effektiv ressursbruk og avfallshåndtering. 
Implementer og oppretthold helse- og sikkerhetsrutiner for ansatte og underleverandører. 
Følg lokale byggeforskrifter og bestemmelser. 
Fremme inkludering og mangfold i arbeidsmiljøet, og unngå diskriminering eller trakassering. 
Vær åpen og transparent i kommunikasjon med ansatte, kunder og samfunnet generelt. 

Forventninger til ansvarlighet hos leverandører og forretningspartnere: 

Velg leverandører som tilbyr bærekraftige og kvalitetsprodukter og tjenester. 
Vurder leverandørers miljøprestasjoner, produksjonsmetoder og kvalitetskontroll. 
Sikre at leverandører og underleverandører følger arbeidslover og regler for sikkerhet. 
Oppmuntre til bruk av resirkulerte materialer og alternative, miljøvennlige produkter. 
Samarbeide med leverandører for å kontinuerlig forbedre bærekraftige praksiser i forsyningskjeden. 

Planer for aktsomhetsvurderinger: 

Identifiser og vurder risikoen for arbeidsulykker og helseproblemer knyttet til betongproduksjon og byggeplasser. Sørg for at ansatte og underleverandører har tilstrekkelig opplæring og verneutstyr. 
Vurder miljøpåvirkningen av betongproduksjon og transport, og utforsk metoder for å redusere klimagassutslipp. Følg retningslinjer og beste praksis for bærekraftig bygging og betonghåndtering. 
Engasjer deg med lokalsamfunnet og interessenter for å forstå deres bekymringer og adressere dem. 

Thunberg Entreprenør A/S har etablert en årlig praksis med å publisere vår redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven på vår nettside www.thunberg.no. Vi sikter alltid på å oppfylle denne plikten før fristen 30. juni hvert år. Dersom du har spørsmål angående åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss via e-post på følgende adresser:  

karl@thunberg.no eller orjan@thunberg.no 

Vi ser frem til å kunne bistå deg. 

Link til PDF